Základní pravidla

Před prvním použítím je nutné v kamnech zatopit při otevřených dveřích na dobu nejméně 4 hodin. Teplota v Sauně musí být vyšší, než 60°C.

Hlavní pravidla:

 • Pro topení v kamnech používejte pouze suché dřevo listnatých dřevin, nikoliv jehličnatých.
 • Dvířka kamen mějte vždy zavřená, jiskry nebo žhavé uhlíky mohou způsobit požár
 • Nedopusťte, aby se trubka komína rozpálila do červena. Teplota v Sauně nesmí překročit 110° C.
 • V souvislosti s pobytem v sauně je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a to hlavně v souvislosti vysokou teplotou částí kamen, komínu a nádoby pro ohřev vody.
 • Nedopusťte, aby voda dopadala na skleněné části dvířek u kamen, skel dveří, oken a skleněných částí osvětlení. Vzhledem k rozdílu teplot by mohly dané části prasknout a zranit účastníky saunování.
 • Nenechávejte děti bez dozoru v prostoru sauny. V žádném případě jim nedovolujte topit v kamnech.
 • Uchovávejte saunu v čistotě a větrejte ji nejméně 4-5 hodin po každém použití. Pokud nepoužíváte saunu více než 2 týdny, proveďte vyvětrání také.
 • Čistěte a kontrolujte komín minimálně jednou za 3 měsíce.
 • Ošetřování dřevěnných částí: Minimálně 2x za rok ošetřete vnitřní plochy sauny speciálním přípravkem určeným pro tyto účely. Nejméně jednou za 2 roky ošetřujte vnější části sauny přípravkem s protiplísňovými účinky s přídavkem vosku. Vždy se řiďte návodem k použití těchto přípravků.
 • Regulace nerezových pásů: Hlavní účel obručí je ve zvýšení pevnosti konstrukce v době převozu. Po převozu povolte obruče tak, aby netlačily ve spodní části do konstrukce ale volně visely. Mezera ve spodní části by měla být minimálně 3 cm. Obruč opětovně zatáhněte při převozu.
 • Použití nádoby pro ohřev vody: Před zatopením mějte nádobu naplněnou minimálně do dvou třetin. Použití nádoby bez vody může způsobit její zničení.
 • Použití kamen na dřevo: Kamna použiváme výhradně podle návodu k použití, který je přiložen ke každému výrobku. Kamna mají regulaci přisávání vzduchu. Sílu hoření možno rovněž regulovat otevřením popelníku, který se nachází pod dvířkami. Přílišné otevření kamen vede k jejich přehřátí do červena a tím i k menší životnosti.
 • Používání komínu: Pokud je komín vybaven klapkou, musí být klapka při zapalování v otevřena. Pro šetření paliva a zlepšení efektivnosti kamen přivřete klapku.

Pravidla zimního provozu Vaší sauny:

 • Prohřívejte všechny místnosti pomocí otevření dveří.
 • Po saunování vysušte saunu topením v kamnech a otevřením vnitřních dveří kvůli odvětrání vlhkosti.
 • Pokud se z jakýchkoliv příčin nepodaří vysušit saunu po použití, učiňte tak nejpozději následující den.

Zakazuje se:

 • Zakrytí ventilačních otvorů, které se nachází ve stěnách sauny.
 • Zatápění v kamnech pomocí tekutých podpalovačů a vysoce hořlavých látek, jako je benzin, kerosin apod.
 • Používat saunu pod vlivem alkoholu. Nechávat kamna bez dozoru a nechávat kamna s dozorem neplnoletých osob.
 • Rozehřívat části kamen a komína do červena.
 • Vysypávat v blízkosti sauny nezhasnuté uhlíky, části dřeva a popel.
 • Používat nepovolené druhy paliv.
 • Používat nadrozměrné kusy dřeva, které se nevejdou do kamen nebo svými rozměry mohou způsobit poškození kamen.
 • Topit v kamnech s otevřenými dveřmi. Nechávat vodu po použití sauny v ohřívací nádobě.
 • Sušit dřevo, oblečení a jiné hořlavé předměty na kamnech nebo v jejich blízkosti.
 • Uchovávat vevnitř objem dřeva, které převyšuje potřebu pro jedno použití.
 • Měnit konstrukci sauny a konstrukci zařízení sauny.
 • Topit v Kamnech bez kamenů.
 • Topit v kamnech bez zaplnění nádoby na ohřev vody minimálně do dvou třetin jejího objemu.
Bochky® 07.11.2017