Záruční servis

  • Na výrobky značky Bochky® se vztahuje záruka 2 roky od data uvedení do provozu.
  • Na produkty a příslušenství jiných výrobců je záruka stanovena výrobcem.
  • Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právními předpisy.
  • Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí stranou nebo Zákazníkem způsobené nesprávným užíváním zboží.
  • Záruka ztrácí platnost, pokud zákazník v průběhu trvání záruční doby mění design nebo technicko-provozní parametry výrobku

Postavshiki

[ccf_form id=“6064″]
Bochky® 07.11.2017